Công Chúa Tha Mạng

0
40

Công Chúa Tha Mạng

Tác giả: Phượng Khi Vũ.

Thể loại: GL, xuyên không, cổ trang, cung đình tranh đấu, tình hữu độc chung, HE.

Couple: Nguyên Thương x Cố Nguyệt Mẫn , Cố Thường Y x Túc Sa Duyệt Dung.

Nguồn QT : Bachhoptt.

Editor : Bạch Du Phi.

Độ dài : 120 chương ( 113 chương + 7 ngoại truyện ).

Văn Án.

Nữ sát thủ xuyên qua thế giới khác, trở thành nữ Phò mã chuyện xưa.

Nàng trăm phương nghìn kế muốn từ bên người công chúa điện hạ đào tẩu, một lần, lại một lần bị bắt trở về. Vận mệnh tựa như một cái lưới lớn, mặc kệ nàng trốn như thế nào, đều có thể đem nàng đóng gói trở về phủ công chúa – Công chúa, ngươi tạm tha cho ta đi!

Nội dung nhãn: Linh hồn chuyển hoán xuyên qua thời không , tình yêu cung đình hầu tước .

Nhân vật chính: Cố Nguyệt Mẫn, Nguyên Thương ┃ Phối hợp diễn: Tô Ấm, Ngọc Khanh Hồng, Thần Cơ Tử, tất cả nhân vật quỷ dị cùng không bình thường┃ Cái khác: Tất cả vật hi sinh.

Truyện này không ngược, nữ cường x nữ cường, 1×1 . ^0^


 

CHƯƠNG 1: TRUYỀN KỲ PHÒ MÃ GIA.

CHƯƠNG 2 : NỮ PHÒ MÃ XUYÊN KHÔNG.

CHƯƠNG 3 : CÔNG CHÚA LÀ CAO THỦ.

CHƯƠNG 4 : CÔNG CHÚA MUỐN ĐI DU HỒ.

CHƯƠNG 5 : VI HỒ.

CHƯƠNG 6 : HOAN NGHÊNH THÍCH KHÁCH.

CHƯƠNG 7 : THÍCH KHÁCH LÃO HUYNH SAO CÒN CHƯA TỚI ?

CHƯƠNG 8 : TIẾN HÀNH CHẠY TRỐN [ THƯỢNG ].

CHƯƠNG 9 : TIẾN HÀNH CHẠY TRỐN [ HẠ ].

CHƯƠNG 10 : LẦN ĐẦU CHẠY TRỐN THÀNH CÔNG .

CHƯƠNG 11 : LỆNH TRUY NÃ.

CHƯƠNG 12 : NGƯỜI THẦN Y MÔN.

CHƯƠNG 13 : CÔNG CHÚA GIÁ LÂM [ THƯỢNG ].

CHƯƠNG 14 : CÔNG CHÚA GIÁ LÂM [ TRUNG ].

CHƯƠNG 15 : CÔNG CHÚA GIÁ LÂM [ HẠ ].

CHƯƠNG 16 : CHẠY TRỐN.

CHƯƠNG 17 : NGƯỜI RỜI ĐI , TÂM Ở LẠI [ THƯỢNG ].

CHƯƠNG 18 : NGƯỜI RỜI ĐI , TÂM Ở LẠI [ HẠ ].

CHƯƠNG 19 : AI BẮT GIỮ AI ?!

CHƯƠNG 20 : NGOÁI ĐẦU NHÌN LẠI NHƯ TỪNG QUEN BIẾT.

CHƯƠNG 21 : HỌ NGUYÊN , TÊN GỌI LÀ THẬP TAM.

CHƯƠNG 22 : MƯỢN SỨC.

CHƯƠNG 23 : AI BẢO VỆ AI ?

CHƯƠNG 24 : YÊN LẶNG KHÔNG MỘT TIẾNG ĐỘNG ÁM SÁT.

CHƯƠNG 25 : AI CÓ THỂ CỨU NGƯƠI ?

CHƯƠNG 26 : SO KIẾM.

DANH SÁCH NHÂN VẬT + THÀNH VIÊN HẮC SẮC CHỈ VÂN

CHƯƠNG 27 : TUYỆT ĐỊA PHÙNG SINH.

CHƯƠNG 28 : NGUYỆN ĐỒNG SINH CỘNG TỬ.

CHƯƠNG 29 : SƠ HOAN [ H ].

CHƯƠNG 30 : MỘNG YỂM.

CHƯƠNG 31 : LÒNG TA VẪN Ở CHỐN CŨ.

CHƯƠNG 32 : MỘT QUỲ TÌNH NẶNG TỰA THÁI SƠN.

CHƯƠNG 33 : NHÌN HOA MẪU ĐƠN NHỚ ĐẾN NGƯỜI THƯƠNG.

CHƯƠNG 34 : TÂM NHƯ SẦU KẾT, QUÂN CHẲNG BIẾT [ THƯỢNG ].

CHƯƠNG 35 : TÂM NHƯ SẦU KẾT, QUÂN CHẲNG BIẾT [ HẠ ].

CHƯƠNG 36 : CÒN NHỚ LỜI THỀ TRƯỚC ĐÌNH HOA ?

CHƯƠNG 37 : CỐ THỊ CHO ĐẾN BÂY GIỜ ĐỀU SI TÌNH.

CHƯƠNG 38 : THIÊN LÝ NHÂN DUYÊN NHẤT TUYẾN KHIÊN.

CHƯƠNG 39 : MỎI MẮT CHỜ MONG.

CHƯƠNG 40 : KHUYNH THÀNH CHI CHIẾN [ THƯỢNG ].

CHƯƠNG 41 : KHUYNH THÀNH CHI CHIẾN [ TRUNG ].

CHƯƠNG 42 : KHUYNH THÀNH CHI CHIẾN [ HẠ ] .

CHƯƠNG 43 : TÌNH KHÔN KỂ .

CHƯƠNG 44 : AI GIỐNG NHƯ DUYỆT DUNG AI GIỐNG NHƯ QUÂN .

CHƯƠNG 45 : BÌNH MINH XUÂN SẮC [ THƯỢNG ] .

CHƯƠNG 46 : BÌNH MINH XUÂN SẮC [ TRUNG ] .

CHƯƠNG 47 : BÌNH MINH XUÂN SẮC [ HẠ ] [ H ] .

CHƯƠNG 48 : TÌNH CÀNG SÂU CÀNG LO ĐƯỢC MẤT .

CHƯƠNG 49 : CỐ NHÂN GẶP LẠI KHÔNG QUEN BIẾT .

CHƯƠNG 50 : CHUYỆN CŨ TRƯỚC KIA ĐỀU LÀ MÂY KHÓI .

CHƯƠNG 51 : LAM GIA NAM CƯƠNG .

CHƯƠNG 52 : TẦN HOÀNG BẢO TÀNG .

CHƯƠNG 53 : ĐỐI LẬP TRANH PHONG .

CHƯƠNG 54 : KHÔNG PHẢI SƯ MUỘI CỦA NGƯƠI MÀ LÀ THÊ TỬ CỦA TA .

CHƯƠNG 55 : MỘT ĐƯỜNG VỀ PHÍA ĐÔNG , CHỈ VÌ QUÂN .

CHƯƠNG 56 : CẢNH CÒN NGƯỜI MẤT Ý KHÓ HIỂU .

CHƯƠNG 57 : BI THƯƠNG TRƯỚC MẮT KHIẾN KHANH XÓT THƯƠNG .

CHƯƠNG 58 : DUY NGUYỆN VĨNH DĨ VI HẢO DÃ .

CHƯƠNG 59 : VÂY SÁT [ THƯỢNG ] .

CHƯƠNG 60 : VÂY SÁT [ HẠ ] .

CHƯƠNG 61 : THIÊN ĐỊCH CỦA MINH HUY CÔNG CHÚA .

CHƯƠNG 62 : TO GAN LỚN MẬT [ THƯỢNG ] .

CHƯƠNG 63 : TO GAN LỚN MẬT [ HẠ ] .

PHIÊN NGOẠI 1 : CỐ THỊ CÓ NỮ TÊN DUYỆT DUNG .

PHIÊN NGOẠI 2 : CỐ THỊ CÓ NỮ TÊN DUYỆT DUNG [ 2 ] .

PHIÊN NGOẠI 3 : CỐ THỊ CÓ NỮ TÊN DUYỆT DUNG [ 3 ] .

PHIÊN NGOẠI 4 : CỐ THỊ CÓ NỮ TÊN DUYỆT DUNG [ 4 ] .

PHIÊN NGOẠI 5 : CỐ THỊ CÓ NỮ TÊN DUYỆT DUNG [ 5 ] .

PHIÊN NGOẠI 6 : CỐ THỊ CÓ NỮ TÊN DUYỆT DUNG [ HOÀN ] .

CHƯƠNG 64 : TIỀM HÀNH [ THƯỢNG ] .

CHƯƠNG 65 : TIỀM HÀNH [ HẠ ] .

CHƯƠNG 66 : HOÀN NHAN NHÃ ĐỒ .

CHƯƠNG 67 : XOAY CHUYỂN CÀN KHÔN .

CHƯƠNG 68 : HƯ TÌNH GIẢ Ý .

CHƯƠNG 69 : BỘ BỘ KINH TÂM .

CHƯƠNG 70 : TÌNH KHÔNG DUYÊN PHẬN , CHỈ TỰ HẠI THÂN .

CHƯƠNG 71 : TRUY TÌM .

CHƯƠNG 72 : TẤN DƯƠNG SƠ NGỘ .

CHƯƠNG 73 : UY VỌNG CỦA TRƯỞNG CÔNG CHÚA .

CHƯƠNG 74 : MINH HUY CÔNG CHÚA LÒNG THƯƠNG AI ?

CHƯƠNG 75 : TÂM TƯ [ MỘT ] .

CHƯƠNG 76 : TÂM TƯ [ HAI ] .

CHƯƠNG 77 : LƯỠNG LƯỠNG TƯƠNG VỌNG [ HAI ĐẦU NHỚ NHAU ] .

CHƯƠNG 78 : ĐÊM NHẬP HOÀNG CUNG [ THƯỢNG ] .

CHƯƠNG 79 : ĐÊM NHẬP HOÀNG CUNG [ TRUNG ] .

CHƯƠNG 80 : ĐÊM NHẬP HOÀNG CUNG [ HẠ ] .

CHƯƠNG 81 : THẬT KHÔNG PHẢI NGƯỜI THƯƠNG [ THƯỢNG ] .

CHƯƠNG 82 : THẬT KHÔNG PHẢI NGƯỜI THƯƠNG [ TRUNG ] .

CHƯƠNG 83 : THẬT KHÔNG PHẢI NGƯỜI THƯƠNG [ HẠ ] .

CHƯƠNG 84 : KHÓI LƯỢN LỜ .

PHIÊN NGOẠI – HIỆN ĐẠI .

CHƯƠNG 85 : HOẠT SẮC SINH HƯƠNG [ H ].

CHƯƠNG 86 : VÂY THÀNH [ NHẤT ] .

CHƯƠNG 87 : VÂY THÀNH [ NHỊ ]

CHƯƠNG 88 : VÂY THÀNH [ TAM ] .

CHƯƠNG 89 : VÂY THÀNH [ CUỐI ] .

CHƯƠNG 90 : MẠCH NƯỚC NGẦM [ NHẤT ].

CHƯƠNG 91 : MẠCH NƯỚC NGẦM [ NHỊ ].

CHƯƠNG 93 : MẠCH NƯỚC NGẦM [ TAM ].

CHƯƠNG 94: MẠCH NƯỚC NGẦM [ TỨ ].

CHƯƠNG 95 : YÊU NGƯƠI SÂU VÔ CÙNG !

CHƯƠNG 96 : ĐẠI HỘI VÕ LÂM.

CHƯƠNG 97 : LỤC HẮC QUAN, NỮ SẮC LANG.

CHƯƠNG 98 : LỮ HOÀNG ĐẾ CHẾT.

CHƯƠNG 99 : ẨN Ý CỦA TÚC SA DUYỆT DUNG.

CHƯƠNG 100 : QUYẾT TÂM CỦA PHÒ MÃ.

CHƯƠNG 101 : QUYẾT TÂM CỦA PHÒ MÃ [ NHỊ ].

CHƯƠNG 102 : YÊU KHÔNG QUAY ĐẦU.

CHƯƠNG 103 : THAY THẾ.

CHƯƠNG 104 : THAY MẬN ĐỔI ĐÀO [ THƯỢNG ].

CHƯƠNG 105 : THAY MẬN ĐỔI ĐÀO [ HẠ ].

CHƯƠNG 106 : PHƯƠNG TUNG [ THƯỢNG ].

CHƯƠNG 107 : PHƯƠNG TUNG [ TRUNG ].

CHƯƠNG 108 : PHƯƠNG TUNG [ HẠ ].

CHƯƠNG 109 : CUỘC TRANH CÃI TRONG TRIỀU.

CHƯƠNG 110 : BẢO TÀNG CÙNG TÌNH ĐỊCH.

CHƯƠNG 111 : NAM HẠ.

CHƯƠNG 112 : ĐỨNG LẠI, CƯỚP ĐÂY !

CHƯƠNG 113 : DÙNG VÕ NHẬP ĐẠO.

PHIÊN NGOẠI CUỐI: BÍ MẬT PHỦ TRƯỞNG CÔNG CHÚA.

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here