Quỷ Y Sát – TÓM TẮT NHÂN VẬT

0
126

1. Quỷ Y Quật:

– Quỷ Y Hoa Dĩ Mạt (Tỷ tỷ là Hoa Thanh Dương, bị Hạ Vu Minh giết).

– Tô Trần Nhi.

– A Nô.

2. Nguyễn Gia Bảo (Phủ Nguyễn gia): Phong Thu sơn trang và phủ Nguyễn Gia là hai thếlực lớn nhất.

– Nguyễn Thiên Ưng (Bảo chủ).

– Phong Như: Thê tử của Nguyễn Thiên Ưng.

– Nguyễn Quân Viêm: Được giang hồ đặt cho danh hiệu là Ngọc Kiếm Công Tử.

– Phong Thiến: Cháu gái Phong Như.

3. Phong Thu sơn trang: Rộng lớn như cung điện.

– Phong Nhất Khiếu: Trang chủ. Từng được Hoa Dĩ Mạt cứu sống.

– Phong Vũ: Đại tiểu thư của Phong Thu sơn trang. (Phu quân: Lăng Già).

– Phong Nhiễm: Nhị tiểu thư.

4. Vinh Tuyết Cung:

– Bạch Uyên: Cung chủ.

– Thải Nhi (Hồng Diệp sứ giả): Có mối quan hệ tình cảm với Bách Hiểu Sinh.

– Lạc Khuê.

– Quỷ Phán sứ giả.

5. Bách Hiểu Lâu: Là nơi điều tra và biết tất cả thông tin cũng như những bí mật trong giang hồ.

– Bách Hiểu Sinh: Lâu chủ.

– Huyền Tam.

– Hoàng Tứ.

6. Phệ Huyết Lâu:

– Linh Lam.

7. Thuật Môn:

– Kim trường lão: Nam.

– Mộc trưởng lão: Nữ (Thê tử của Thủy trưởng lão). Được gọi là Viên di.

– Thủy trưởng lão: Nam. Hay được gọi là Thành ca.

– Thổ trưởng lão: Nữ (Mẹ của Trì Hân Hân).

– Trì Hân Hân.

– Lục Sam: Phản đồ của Thuật Môn.

P/s: Tạm thời nhiêu đây, khi nào có thêm nhân vật mình sẽ bổ sung sau.

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here