Sống vẫn yên chẳng cứ phải thành đôi

0
21

SỐNG VẪN YÊN CHẲNG CỨ PHẢI THÀNH ĐÔI

Tác giả: Sa Tinh

Thể loại: Hiện đại, võng luyến, bẻ thẳng thành cong, ấm áp, 1×1, HE.

Editor: Bạch Bạch

Ebook: Sky

Nguồn: Vnsharing – Bách hợp tiểu thuyết – Tàng Mộng Các

Món quà cuối năm dành tặng các tình yêu của sbox Bách Hợp. Một câu chuyện nhẹ nhàng có chút triết lý nhân sinh, và khi đọc bạn sẽ thấy những tình tiết như đã từng gặp hoặc trải nghiệm ở đâu đó.

Dù thế nào, xin hãy nhớ, mạng là mạng, đời là đời, còn trái tim có lý lẽ riêng của nó.


Sống vẫn yên chẳng cứ phải thành đôi – CHƯƠNG 1

Sống vẫn yên chẳng cứ phải thành đôi – CHƯƠNG 2

Sống vẫn yên chẳng cứ phải thành đôi – CHƯƠNG 3

Sống vẫn yên chẳng cứ phải thành đôi – CHƯƠNG 4

Sống vẫn yên chẳng cứ phải thành đôi – CHƯƠNG 5

Sống vẫn yên chẳng cứ phải thành đôi – CHƯƠNG 6

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here