Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi

0
59

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi

Tác giả: Nhất Sinh Bán Nhàn

Thể loại: Bách hợp, hiện đại, cảnh sát, ngự tỷ thụ, 1×1, HE.

Độ dài: 97 chương

Couple: Diệp Tử & Tần Tiểu Mặc

Editor: BlackObs a.k.a Tiềm Thuốc Bắc

Giới thiệu

Lần đầu tiên Diệp Tử nhìn thấy Tần Tiểu Mặc là khi Tiểu Mặc đang té lăn từ cầu thang xuống. Thật ra đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người bất cẩn như vậy, mà điều làm cho cô không thể tưởng tượng được chính là cái người thoạt nhìn ngơ ngốc này lại là cảnh sát nhân dân, thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy??

Nhưng vĩnh viễn cô cũng không biết, Tần Tiểu Mặc từ lần đầu nhìn vào mắt cô đã bị cô bắt mất hồn, tuy rằng mặt không đổi sắc nhưng đã hồn xiêu phách lạc mất rồi!

“Chị Diệp, kỳ thật ngay lần đầu tiên nhìn thấy chị em đã nghĩ muốn chị, cô gái xinh đẹp như vậy em phải thu phục được, đỡ phải gây hoạ cho thế gian…”

“Ăn cơm đi”.

Diệp Tử gần như đỏ mặt, đem miếng sườn bỏ vào trong chén của nàng cảnh sát nhà mình…

♥-✿-♥

Nguồn truyện: https://www.wattpad.com/user/BlackObs


Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 1

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 2

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 3

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 4

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 5

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 6

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 7

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 8

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 9

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 10

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 11

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 12

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 13

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 14

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 15

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 16

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 17

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 18

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 19

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 20

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 21

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 22

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 23

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 24

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 25

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 26

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 27

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 28

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 29

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 30

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 31

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 32

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 33

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 34

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 35

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 36

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 37

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 38

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 39

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 40

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 41

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 42

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 43

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 44

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 45

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 46

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 47

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 48

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 49

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 50

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 51

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 52

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 53

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 54

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 55

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 56

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 57

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 58

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 59

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 60

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 61

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 62

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 63

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 64

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 65

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 66

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 67

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 68

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 69

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 70

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 71

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 72

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 73

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 74

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 75

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 76

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 77

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 78

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 79

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 80

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 81

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 82

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 83

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 84

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 85

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 86

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 87

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 88

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 89

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 90

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 91

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 92

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 93

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 94

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 95

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 96

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi – CHƯƠNG 97 PHIÊN NGOẠI

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here