Cái giá của nhận sai nữ chủ

0
69

Cái Giá Của Nhận Sai Nữ Chủ

Tác giả: Mãn Thành Thì Quang

Thể loại: Xuyên không, sư đồ luyến, tu chân, 1×1, HE.

Độ dài: 113 chương

Couple: Vân Ca x Huyễn Mạt, Lâm Duyên x Băng Lăng.

Editor: Lạc Thủy Vô Tâm

Giới thiệu

Sau khi Vân Ca xuyên qua nhận được một giáo huấn bi thương: Xem tiểu thuyết không thể nhảy chương! Cho dù tên chương là “Vân Ca đến chết” cũng không cần trực tiếp click vào đi! Càng không thể bởi vì kia là tên mình lại bị ném tới kỹ viện làm kỹ nữ hạ đẳng suốt đời không cách nào giải thoát mà phẫn nộ đọc lướt qua! Không đọc lướt cũng sẽ không xuyên qua! Không xuyên qua cũng sẽ không biến thành “Vân Ca” quá trình không biết, kết cục nhất định bi kịch!

Vân Ca xiết nắm tay, không có việc gì, nàng biết nữ chủ là “Lâm Duyên”! Trước kia là tiểu sư muội của nàng! Một khi nàng ta xuất hiện thì dán đến xoát hảo cảm! Ôm đùi! Không tin không sửa đổi được vận mệnh của mình!

Trong lúc chờ đợi diễn viên xuất hiện cả ngày lẫn đêm, có thể an ủi Vân Ca đại khái cũng chỉ có tiểu đồ đệ nhu thuận hiểu chuyện mà nàng đã thu nhận…

Thẳng đến có một ngày…

Tiểu đồ đệ: Sư tôn, vì sao ngươi phải đối với Lâm Duyên sư thúc tốt như vậy? Có đệ tử còn chưa đủ sao?

Vân Ca: Đồ đệ ngoan, ngươi không cần loạn tưởng a! Nàng là nữ chủ a! Thiên mệnh sở quy a! Ai động đến thì người đó chết thảm a!

Đồ đệ ngoan trong mắt người khác: Nếu trong mắt sư tôn nàng ta quan trọng nhất, như vậy nếu nàng ta chết đi, thì sẽ đến lượt ta đi?

Vân Ca: o>_<o

♥-✿-♥

Nguồn truyện: https://lacthuyvotam.wordpress.com


Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 1

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 2

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 3

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 4

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 5

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 6

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 7

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 8

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 9

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 10

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 11

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 12

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 13

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 14

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 15

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 16

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 17

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 18

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 19

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 20

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 21

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 22

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 23

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 24

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 25

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 26

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 27

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 28

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 29

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 30

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 31

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 32

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 33

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 34

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 35

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 36

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 37

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 38

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 39

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 40

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 41

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 42

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 43

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 44

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 45

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 46

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 47

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 48

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 49

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 50

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 51

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 52

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 53

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 54

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 55

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 56

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 57

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 58

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 59

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 60

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 61

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 62

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 63

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 64

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 65

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 66

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 67

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 68

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 69

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 70

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 71

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 72

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 73

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 74

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 75

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 76

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 77

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 78

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 79

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 80

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 81

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 82

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 83

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 84

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 85

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 86

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 87

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 88

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 89

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 90

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 91

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 92

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 93

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 94

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 95

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 96

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 97

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 98

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 99

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 100

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 101

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 103

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 104

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 105

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 106

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 107

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 108

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 109

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 110

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 111

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 112

Cái giá của nhận sai nữ chủ – CHƯƠNG 113

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here