Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ

0
168

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ

Tác giả: Nam mệnh vũ

Thể loại: NP, mất quyền lực lịch sử, hoàng cung

Tình trạng: 57 chương hoàn


+ Sở Thiên Hàm: công chúa yêu thương của Thiên triều HuyềnLong, chân mệnh đế vương, khi mới chào đời đã bị nhân mưu hại, lưu lạc đến mộtlàng chài nhỏ

+Tiêu Ngọc Thấm: đệ nhất mỹ nhân của Thiên triều,  xuất thân ở chốn hương phấn nhưng đa tài, đanghệ, lại tuyệt thế thông minh. Vô cùng ôn nhu nữa chứ! Hihi

+ Tuyết Hề: đương kim hoàng thượng nghĩa nữ Vĩnh Ức côngchúa, tính tình bốc đồng, hơi trẻ con.

+ Phong Dao: Thiên triều hoàng đế tối sủng ái Dao Nghi Phi.

+ Lãnh Nhiên: sát thủ số 1 của Đông thành, tính tình lạnhlùng như tên.

+ Mộc Nhan Tịch: con gái Mộc thái y, y thuật cao minh, tính tình ngoan hiền, ôn nhu


Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – Mở đầu

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ NHẤT: QUẤY RỐI

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ HAI: TRỐN

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ BA: NẤU CHÍN

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ TƯ: THAY THẾ

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ NĂM: BÁN KHÚC

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ SÁU: GẶP ĐƯỢC

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ BẢY: TẠM CÁCH

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ TÁM: VƯƠNG PHỦ

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ CHÍN: ĐÙA GIỠN

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ MƯỜI: TRỘM GẶP

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ MƯỜI MỘT: BẤT BÌNH

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ MƯỜI HAI: NÓI YÊU

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ MƯỜI BA: NGỦ NHAN

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ MƯỜI BỐN: KHẤT CÁI

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ MƯỜI LĂM: BÁI SƯ

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ MƯỜI SÁU: TRUYỀN CÔNG

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ MƯỜI BẢY: ĂN KHÔNG PHẢI TRẢ TIỀN

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ MƯỜI TÁM: ĂN BẺO

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ MƯỜI CHÍN: ĐÊM XUÂN

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI: HỒI TRÌNH

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI MỐT: TRỞ VỀ

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI HAI: TỬ THI

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI BA: PHIÊN NGOẠI

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI BỐN: KHOA CỬ

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI LĂM: CHUYỆN PHIẾM

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI SÁU: U OÁN

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI BẢY: TỨ HÔN

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI TÁM: THI ĐÌNH

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI CHÍN: THIÊN LAO

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI: THÁNH CHỈ

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI MỐT: THẢN NHIÊN

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI HAI: TỶ MUỘI

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI BA: HÔN LỄ

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI BỐN: ĐỘNG PHÒNG

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI LĂM: XUẤT HÀNH

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI SÁU: THÍCH KHÁCH

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI BẢY: CỨU NGƯỜI

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI TÁM: ẤM THÂN

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI CHÍN: XUẤT ĐỘNG

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI: BÀN TAY

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI MỐT: VÂN THÀNH

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI HAI: THỊ TẨM

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI BA: HỐI LỘ

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI BỐN: ĐÊM ĐÀM

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI LĂM: MẶC HỒNG

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI SÁU: HÔN TRỘM

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI BẢY: HỒI KINH

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI TÁM: VÀO CUNG

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI CHÍN: THÁI TỬ

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI: BỎ LỆNH CẤM

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI MỐT: ĐỀN MẠNG

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI HAI: RỜI ĐI

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI BA: PHÁ HỦY

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI BỐN: THƯ

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI LĂM: CHUẨN BỊ

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI SÁU: CHẤM DỨT

Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Thực Long Thiên Nữ – CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI BẢY: ĐẠI HÔN

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here