Ma hả! Yêu luôn

0
46

Ma hả! Yêu luôn

Tác giả: Youngmin0221

Thể loại: bách hợp, hiện đại, tình cảm, giả tưởng, hài.

Nguồn: AsianLabrys.com

Điều gì làm cho bạn sợ hãi?

Bóng đêm…?

Hồn ma….?

Cơn ác mộng….? Hay bạn sợ phải đối diện với chính mình…?


Ma hả! Yêu luôn – CHƯƠNG THỨ NHẤT: CUỘC ĐIỆN THOẠI BẤT NGỜ

Ma hả! Yêu luôn – CHƯƠNG THỨ HAI: NGƯỜI LẠ

Ma hả! Yêu luôn – CHƯƠNG THỨ BA: MA….

Ma hả! Yêu luôn – CHƯƠNG THỨ TƯ: ĐI HỌC

Ma hả! Yêu luôn – CHƯƠNG THỨ NĂM: BÀ NGOẠI

Ma hả! Yêu luôn – CHƯƠNG THỨ SÁU: EM BÉ

Ma hả! Yêu luôn – CHƯƠNG THỨ BẢY: THÊM THÀNH VIÊN MỚI TRONG NHÀ

Ma hả! Yêu luôn – CHƯƠNG THỨ TÁM: ĐẦM SEN

Ma hả! Yêu luôn – CHƯƠNG THỨ CHÍN: GHEN VU VƠ

Ma hả! Yêu luôn – CHƯƠNG THỨ MƯỜI: LONDON

Ma hả! Yêu luôn – CHƯƠNG THỨ MƯỜI MỘT: BA

Ma hả! Yêu luôn – CHƯƠNG THỨ MƯỜI HAI: NỖI NHỚ PHƯƠNG XA

Ma hả! Yêu luôn – CHƯƠNG THỨ MƯỜI BA: ÔNG NỘI

Ma hả! Yêu luôn – CHƯƠNG THỨ MƯỜI BỐN: EI

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here