Hành Trình Tình Yêu

0
51

Hành Trình Tình Yêu

Tác giả: Helenhua

Thể loại: bách hợp tiểu thuyết, hiện đại, tình cảm, dạng truyền thống nhưng cũng dạt dào cảm xúc.

Giới thiệu nhân vật

+ Lam: con người cá tính, hiện đại, yêu thích chụp ảnh

+ Thùy: bác sĩ trẻ, yêu nghề, đáng yêu, dịu dàng.


Hành Trình Tình Yêu – CHƯƠNG THỨ NHẤT: LẦN ĐẦU GẶP NHAU

Hành Trình Tình Yêu – CHƯƠNG THỨ HAI: PHÓ TỔNG

Hành Trình Tình Yêu – CHƯƠNG THỨ BA: CHUYẾN ĐI CÔNG TÁC

Hành Trình Tình Yêu – CHƯƠNG THỨ TƯ: CHUYẾN ĐI CÔNG TÁC (TIẾP)

Hành Trình Tình Yêu – CHƯƠNG THỨ NĂM: THẮNG CỐ

Hành Trình Tình Yêu – CHƯƠNG THỨ SÁU: CHỨC TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Hành Trình Tình Yêu – CHƯƠNG THỨ BẢY: CẠNH TRANH QUYỀN LỰC

Hành Trình Tình Yêu – CHƯƠNG THỨ CHÍN: CẠNH TRANH QUYỀN LƯC (TIẾP)

Hành Trình Tình Yêu – CHƯƠNG THỨ MƯỜI: CĂNG THẲNG

Hành Trình Tình Yêu – CHƯƠNG THỨ MƯỜI MỘT: THƯƠNG TRƯỜNG KHÓC LIỆT

Hành Trình Tình Yêu – CHƯƠNG THỨ MƯỜI HAI: NGÀY CƯỚI THÙY

Hành Trình Tình Yêu – CHƯƠNG THỨ MƯỜI BA: THÙY CÓ NỢ LAM

Hành Trình Tình Yêu – CHƯƠNG THỨ MƯỜI BỐN: ĐÊM BA MƯƠI TẾT

Hành Trình Tình Yêu – CHƯƠNG THỨ MƯỜI LĂM: SÓNG GIÓ

Hành Trình Tình Yêu – CHƯƠNG THỨ 16: MỌI CHUYỆN RỒI CŨNG ỔN NHÉ!

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here